Afspraken

Sluitingsdagen

Het Gym en Dansseizoen 2021-2022 start op maandag 6 september.

Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen gym en danslessen.
Wij sluiten tijdens:

Herfstvakantie
Laatste les op zondag 31 oktober en gesloten van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021

Wapenstilstand
Gesloten op donderdag 11 november 2021

Kerstvakantie
Laatste les op donderdag 23 december en gesloten van vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

Krokusvakantie
Laatste les op zondag 27 februari en gesloten van maandag 28 tot en met zondag 6 maart 2022.

Paasvakantie
Laatste les op zondag 3 april en gesloten van maandag 4 tot en met zondag 10 april 2022
Repetitieweek: tweede week. Gym en Dansspektakel: laatste weekend.

Rust na het spektakel

Vanaf 8 jaar tot en met +12 jaar

Gesloten van dinsdag 19 april 2022 tot en met maandag 25 april 2022.

Vanaf 3 jaar tot en met 7 jaar

Gesloten van maandag 25 april 2022 tot en met zondag 1 mei 2022.

Dag van de arbeid
Gesloten op zondag 1 mei 2022

Hemelvaart
Gesloten van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei 2022

Pinksteren
Gesloten zondag 5 juni 2022

 

De laatste lessen vinden plaats op zaterdag 4 juni 2022

Leeftijden

Hieronder vind je een verduidelijking van de verschillende leeftijden

Leeftijd Geboortejaar Leerjaar
3 jaar 2018 eerste kleuterklas
4 jaar 2017 tweede kleuterklas
5 jaar 2016 derde kleuterklas
6 en 7 jaar 2015 en 2014 eerste en tweede leerjaar
8 en 9 jaar 2013 en 2012 derde en vierde leerjaar
10 en 11 jaar 2011 en 2010 vijfde en zesde leerjaar
12 en 13 jaar 2009 en 2008 eerste en tweede middelbaar
14 en 15 jaar 2007 en 2006 derde en vierde middelbaar
16 jaar 2005 vijfde middelbaar
...

Coronamaatregelen

 

 • De ouders mogen de zaal niet betreden

 

 • De leden gaan binnen onder begeleiding van de lesgevers langs de nooduitgangen en worden onder begeleiding terug naar de parking gebracht aan de voorkant van het gebouw

 

 • Leden + 12 jaar dienen een mondmasker te dragen bij het binnen en buiten gaan van de zaal en in de gangen

 

 • Bij het binnen en buitengaan worden de handen ontsmet

 

 • Aan de volwassenen vragen we de afstand van 1,5 m te respecteren

 

 • De kleedkamers mogen niet gebruikt worden

Reglement

 

 • Het is noodzakelijk het mailadres: info@gymendans.com toe te voegen aan uw contactpersonen zodat u alle informatie kan ontvangen.

 

 • We verwachten van de leden dat ze kledij dragen aangepast aan de gekozen discipline(s).

 

 • Leden met lang haar houden hun haar steeds bijeengebonden.

 

 • Juwelen, horloges blijven best thuis. Andere waardevolle voorwerpen worden voor de les afgegeven aan de lesgever. Na de les worden deze weer opgehaald bij de lesgever. Gym en Dans is niet verantwoordelijk voor het eventuele verlies en diefstal van voorwerpen.

 

 • Wanneer leden beneden les hebben wordt hun kledij netjes in de kleedkamer gehangen en schoenen worden onder de banken geplaatst. De kleuters kleden zich om in de zaal zelf bij de daarvoor voorziene banken met kapstokken. Wanneer leden boven les hebben, kleden ze zich om in de kleedkamers beneden waarna ze hun kleding boven netjes aan de kapstokken hangen en hun schoenen in het schoenenrek plaatsen. De kleuters kleden zich boven om bij de daarvoor voorziene banken met kapstokken.

 

 • Leden mogen de zaal niet betreden als de lesgever nog niet aanwezig is.

 

 • Niemand mag de zaal betreden met schoenen waarmee je ook buiten bent geweest.

 

 • Alleen op warme dagen mag er gedronken worden tijdens de lessen. In dat geval wordt alleen water toegestaan. Eten in de zaal is verboden.

 

 • Alleen ingeschreven leden die les hebben worden toegelaten in de zaal. Anderen zijn niet verzekerd en mogen de zaal niet betreden.
  Aan de ouders willen wij eveneens vragen om na de proeflessen niet meer in de zaal te blijven tijdens de lessen, zodat de kinderen voldoende ruimte hebben en ongestoord de lessen kunnen volgen.

 

 • Wanneer leden bij springuren in de zaal blijven is dit op verantwoordelijkheid van de ouders.

 

 • Van de leden en ouders wordt verwacht dat ze de lesgevers vertrouwen en respecteren in hun oordeel, beslissingen, methodes en kennis.

 

 • Onze lesgevers hanteren de volgende disciplinemaatregelen, wanneer leden de les verstoren: Na verwittiging wordt er gebruik gemaakt van een ‘time-out’. Het aantal minuten in de time-out komt overeen met de leeftijd van het kind (een tienjarig kind wordt dus 10 minuten in de time-out geplaatst). Na drie time-outs worden de ouders op de hoogte gebracht.`

 

 • Wij hanteren strenge maatregelen bij pestgedrag, diefstal en opzettelijk beschadigen van materiaal. Pestgedrag kan u steeds melden aan onze vertrouwenspersoon. Wanneer leden na verwittiging opnieuw pestgedrag vertonen, kunnen zij geschorst worden. Na diefstal gaan we onmiddellijk over tot schorsing. Opzettelijk beschadigen van materiaal dient vergoed te worden, ook hier is een schorsing mogelijk.

 

 • In de groepen met ervaring hanteren we een aanvullend gedragsreglement. Dit reglement is steeds verkrijgbaar via onze lesgevers.

 

 • Kinderen moeten opgehaald worden binnen in de zaal. Wanneer de ouders er nog niet zijn, wachten de kinderen in de zaal.

 

 • Voor informatie over de gevorderde groepen kan u steeds terecht bij de desbetreffende lesgevers. Voor tumbling en trampoline is dat Luc Ceulemans, voor Urban District is dat Stijn Vanhove en voor Studio Adagio is dat Gerda Vermeren.

 

 • Wij vragen met aandrang, relevante medische gegevens te melden aan onze vertrouwenspersoon.

 

 • De ouders van de leden en de leden geven na inschrijving toestemming tot het gebruiken van foto- en filmmateriaal op sociale media.

  Bij vragen en/of problemen kan u steeds contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, Gerda Vermeren: 0475/89 26 70 of via info@gymendans.com

     Wij wensen jullie een fijn Gym en Dansjaar. Het bestuur van Gym en Dans!