Reglement

 

 • Het is noodzakelijk het mailadres: info@gymendans.com toe te voegen aan uw contactpersonen zodat u alle informatie kan ontvangen.

 

 • We verwachten van de leden dat ze kledij dragen aangepast aan de gekozen discipline(s).

 

 • Leden met lang haar houden hun haar steeds bijeengebonden.

 

 • Juwelen, horloges blijven best thuis. Andere waardevolle voorwerpen worden voor de les afgegeven aan de lesgever. Na de les worden deze weer opgehaald bij de lesgever. Gym en Dans is niet verantwoordelijk voor het eventuele verlies en diefstal van voorwerpen.

 

 • Wanneer leden beneden les hebben wordt hun kledij netjes in de kleedkamer gehangen en schoenen worden onder de banken geplaatst. De kleuters kleden zich om in de zaal zelf bij de daarvoor voorziene banken met kapstokken. Wanneer leden boven les hebben, kleden ze zich om in de kleedkamers beneden waarna ze hun kleding boven netjes aan de kapstokken hangen en hun schoenen in het schoenenrek plaatsen. De kleuters kleden zich boven om bij de daarvoor voorziene banken met kapstokken.

 

 • Leden mogen de zaal niet betreden als de lesgever nog niet aanwezig is.

 

 • Niemand mag de zaal betreden met schoenen waarmee je ook buiten bent geweest.

 

 • Alleen op warme dagen mag er gedronken worden tijdens de lessen. In dat geval wordt alleen water toegestaan. Eten in de zaal is verboden.

 

 • Alleen ingeschreven leden die les hebben worden toegelaten in de zaal. Anderen zijn niet verzekerd en mogen de zaal niet betreden.
  Aan de ouders willen wij eveneens vragen om na de proeflessen niet meer in de zaal te blijven tijdens de lessen, zodat de kinderen voldoende ruimte hebben en ongestoord de lessen kunnen volgen.

 

 • Wanneer leden bij springuren in de zaal blijven is dit op verantwoordelijkheid van de ouders.

 

 • Van de leden en ouders wordt verwacht dat ze de lesgevers vertrouwen en respecteren in hun oordeel, beslissingen, methodes en kennis.

 

 • Onze lesgevers hanteren de volgende disciplinemaatregelen, wanneer leden de les verstoren: Na verwittiging wordt er gebruik gemaakt van een ‘time-out’. Het aantal minuten in de time-out komt overeen met de leeftijd van het kind (een tienjarig kind wordt dus 10 minuten in de time-out geplaatst). Na drie time-outs worden de ouders op de hoogte gebracht.`

 

 • Wij hanteren strenge maatregelen bij pestgedrag, diefstal en opzettelijk beschadigen van materiaal. Pestgedrag kan u steeds melden aan onze vertrouwenspersoon. Wanneer leden na verwittiging opnieuw pestgedrag vertonen, kunnen zij geschorst worden. Na diefstal gaan we onmiddellijk over tot schorsing. Opzettelijk beschadigen van materiaal dient vergoed te worden, ook hier is een schorsing mogelijk.

 

 • In de groepen met ervaring hanteren we een aanvullend gedragsreglement. Dit reglement is steeds verkrijgbaar via onze lesgevers.

 

 • Kinderen moeten opgehaald worden binnen in de zaal. Wanneer de ouders er nog niet zijn, wachten de kinderen in de zaal.

 

 • Voor informatie over de gevorderde groepen kan u steeds terecht bij de desbetreffende lesgevers. Voor tumbling en trampoline is dat Luc Ceulemans, voor Urban District is dat Stijn Vanhove en voor Studio Adagio is dat Gerda Vermeren.

 

 • Wij vragen met aandrang, relevante medische gegevens te melden aan onze vertrouwenspersoon.

 

 • De ouders van de leden en de leden geven na inschrijving toestemming tot het gebruiken van foto- en filmmateriaal op sociale media.

  Bij vragen en/of problemen kan u steeds contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, Gerda Vermeren: 0475/89 26 70 of via info@gymendans.com

  Wij wensen jullie een fijn Gym en Dansjaar. Het bestuur van Gym en Dans