Ritmische Gymnastiek

Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis van Ritmische Gymnastiek: lenigheid, evenwicht, sprongen, coördinatie en techniek met de vijf verschillende tuigen. De tuigen zijn: bal, hoepel, touw, lint en kegels. De oefeningen worden aangeboden op muziek.

 

8 en 9 jaar

woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur

10 en 11 jaar

woensdag van 18.00 uur tot 19.00 uur

vanaf 12 jaar

woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur